Församlingens mångåriga vision om ”En gåva till stan” kan inte nog högt värderas.

Som en följd av detta har ”soppluncherna” vi arrangerar vår och höst skapat en mängd nya personliga kontakter utanför kyrkans väggar! Vidare har ”Alingsåsfabriken” också startat med möjligheter att hjälpa ”nysvenskar” och andra som behöver hjäp med exempelvis språkundervisning, körkortshjälp, stickning, slöjdarbete, mm.

Detta stora sociala utåtriktade arbete har ytterligare en viktig verksamhetsgren som många medlemmar är obekanta med; nämligen RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap). Ett arbete som pågått i vår församling under mer än 20 år.

Ett 60-tal, mest äldre, är medlemmar. Vi presenterar fortgående vad som sker på RPG-fronten under våra Gemenskapsträffar, men också vid de vår och höstträffar regionalt på Väst Göta Dals distriktet.Dessutom medverkar RPG vid pensionärsföreningarnas regelbundna samtal med regeringen!

Någon säger ”varför behövs RPG i vår församling, vi har ju gemenskapsträffarna”? Mitt svar är; ”Till dessa träffar bjuder vi in medlemmar från Pingst- och Equmeniakyrkan samt några som inte tillhör våra församlingar”!

Men via RPG:s arbete i KPR (Komunala Pensionärsrådet) möter vi de övriga pensionärsföreningarna samt kommunansvariga för Vård och äldrearbetet i vår stad! Via arbetsgrupper når vi tillsammans ut och påverkar på ett positivt sätt livssituationen för många äldre och ensamstående i vår bygd!

Detta sociala utåtriktade arbete skulle vara omöjligt utan RPG! Som representant för RPG-arbetet i vår församling vill jag vädja till yngre pensionärer i församlingen att dels bli medlemmar (för en mycket ringa kostnad), dels tillsammans med mig och den RPG-grupp som vi har aktivt arbeta för att detta utåtriktade äldrearbete skall växa! Detta är ett sätt att komma utanför våra kyrkväggar , bygga broar, och ge många ensamstående bättre livsvillkor!

Min pastorala predikstol är idag samtalen och gemenskapen med många av dem som aldrig besöker en kyrka! Du är välkommen med!

Leif G Svensson
ordförande i RPG/Pingstkyrkan

Om oss

Pingstkyrkan i Alingsås är öppen för alla. Hos oss är du alltid välkommen!

Följ oss:

Kontakta oss

0322-105 50

Pingstkyrkan Alingsås
Landskyrkoallén 4
441 34 Alingsås
info@pingstkyrkan.com

Hitta till oss

© 2019 Pingstkyrkan Alingsås