Här följer information angående församlingens verksamhet med anledning av coronavirusets spridning i Sverige.

Vi förstår att virusets spridning är en källa till osäkerhet, men vill uppmana församlingens medlemmar att inte gripas av oro och rädsla. Vi uppmuntrar till lugn och ett ansvarsfullt agerande där vi tillsammans följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger. Utifrån det kommer vi förändra riktlinjerna kring en del av vår verksamhet.
Församlingsledningen tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Pingströrelsen på nationell nivå, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges där. Om du är volontär på något sätt så är det särskilt viktigt att du håller dig informerad.

Våra verksamheter
De grupper som inte är så många människor fortsätter sin verksamhet om det är möjligt. Hör av dig till den som är ansvarig för aktuell information.
De verksamheter som är framförallt riktade mot äldre är pausade.

Vi pastorer finns tillgängliga för samtal för den som vill, ni hittar våra kontaktuppgifter längre ner. Vi kan antingen höras per telefon eller mötas fysiskt.

Vi uppmuntrar också församlingen att samlas i mindre konstellationer, kanske bara med den egna familjen, för att fira enkla gudstjänster. Många av våra predikningar, för 2019 och 2020, finns på vår hemsida, passa på att lyssna på någon ni missat.

Vid de fåtalet tillfällen vi träffas i kyrkan tänk på följande:

  • Är du sjuk, speciellt med infektion/luftvägssymtom – stanna hemma!
  • Undvik att hälsa på andra med kroppskontakt.
  • Hålla avstånd.
  • Iaktta större försiktighet vad gäller handhygien. Tvätta händerna med varmt vatten och tvål i minst 20sek.

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

Tillsammans får vi hjälpas åt och vara kloka i det sätt vi bemöter varandra under den närmaste perioden. Vi får också hjälpas åt att bära fram vår värld och den rådande situationen i bön.

 

 

Bön
Herre, vi vänder oss till dig och lyfter fram den värld vi lever i
och den situation som nu råder.
Vi ber om ditt hopp och helande till människor som drabbas.
Vi ber för den tungt belastade vårdpersonalen runt om i världen,
om kraft och styrka i det arbete de står i.
Vi ber för forskare och medicinsk personal, om hjälp att finna bot och vaccin.
Vi ber för politiker och beslutsfattare, om hjälp att fatta kloka beslut.
Vi ber om ditt ljus och din omsorg om dem av oss som känner rädsla och oro.
Tack för att vi inte är ensamma.
Tack Jesus för att du går med oss, stöder oss,
bär oss och ger oss hopp.
Amen.

Vi önskar dig Guds välsignelse och omsorg.

Peter Lewin
pastor och föreståndare
073-180 65 59
peter@pingstkyrkan.com

Mimmi Botica
pastor
072-306 50 74
mimmi@pingstkyrkan.com

Fame Obinéll
pastor
070-998 21 93
fame@pingstkyrkan.com

Om oss

Pingstkyrkan i Alingsås är öppen för alla. Hos oss är du alltid välkommen!

Följ oss:

Kontakta oss

0322-105 50

Pingstkyrkan Alingsås
Landskyrkoallén 4
441 34 Alingsås
info@pingstkyrkan.com

Hitta till oss

© 2019 Pingstkyrkan Alingsås